International Parcel Package Delivery Shipping Lesidee
JaJuf.nl Lessen Klassenmanagement Vakanties
Zoek:
Les Toevoegen
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leergebied
Aardrijkskunde
Algemeen
Bewegingsonderwijs
Biologie
Creatief
Cultuur
Drama
Engels
Geschiedenis
Hoeken
Kring
Muziek
Rekenen
Taal
Techniek
Verkeer
Thema
Algemeen
Carnaval
Dierendag
Dit ben ik
Halloween
Herfst
Kerst
Kinderboekenweek
Koninginnedag
Lente
Moederdag
Oud en Nieuw
Pasen
Sint Maarten
Sinterklaas
Sprookjes
Vaderdag
Vakantie
Winter
Ziek
Zomer
Onderwerp : De kinderen gaan zelf op zoek naar materialen in de klas die bij elkaar horen. We spreken af dat het niet allemaal dezelfde voorwerpen mogen zijn, Maar de kinderen gaan van te voren nadenken of ze dingen gaan verzamelen naar kleur, omvang, vorm, tast, materiaalsoort of gebruik.
Leergebied : Rekenen Thema : Algemeen
Groep : _1_ _2_
Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie
 
Doel
-         Van te voren nadenken over wat je gaat zoeken.
-         Het zelf zoeken van voorwerpen die bij elkaar horen
-         Het verwoorden van je keuze
-         De begrippen kennen en gebruiken (bijv. rond, vierkant, lang, etc.)
-         De kenmerken kennen en gebruiken (bijv. kleur, vorm, inhoud, gebruik
 
Tijd
20 minuten
 
 
 
 
 
Inleiding                   5
Er wordt nog even gesproken over de vorige les.
 
Kern                        10
De kinderen gaan zelf op zoek naar materialen in de klas die bij elkaar horen. We spreken af dat het niet allemaal dezelfde voorwerpen mogen zijn, Maar de kinderen gaan van te voren nadenken of ze dingen gaan verzamelen naar kleur, omvang, vorm, tast, materiaalsoort of gebruik.
 
Afsluiting                 5
De voorwerpen worden bekeken in de kring. En er wordt gekeken wie er de meeste/minste of evenveel heeft.
Hierna legt iedereen zijn gevonden spullen weer terug op de plek waar ze lagen.
 
 
De inleiding en de afsluiting is in de kring. De kern is verspreid door de klas.
 
Zorg dat je duidelijke afspraken maakt met de kinderen wanneer ze weer terug moeten in de kring en hoe ze spulletjes moeten zoeken (niet schreeuwen, niet rennen, etc.)
International Movers | International Cargo Shipping | ©2004-2005 OneEntry B.V.