International Parcel Package Delivery Shipping Lesidee
JaJuf.nl Lessen Klassenmanagement Vakanties
Zoek:
Les Toevoegen
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leergebied
Aardrijkskunde
Algemeen
Bewegingsonderwijs
Biologie
Creatief
Cultuur
Drama
Engels
Geschiedenis
Hoeken
Kring
Muziek
Rekenen
Taal
Techniek
Verkeer
Thema
Algemeen
Carnaval
Dierendag
Dit ben ik
Halloween
Herfst
Kerst
Kinderboekenweek
Koninginnedag
Lente
Moederdag
Oud en Nieuw
Pasen
Sint Maarten
Sinterklaas
Sprookjes
Vaderdag
Vakantie
Winter
Ziek
Zomer
Titel: Bom met Queen
Onderwerp: Een les bewegingsonderwijs (bewegen op muziek) met de muziek van Queen.
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6_
Titel: Bom met Queen
Onderwerp: Een les bewegen op muziek op de muziek van Queen
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Spreekwoorden uitbeelden
Onderwerp: Spreekwoorden die in een dramales gebruikt kunnen worden om uit te beelden.
Leergebied: Drama Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Harry Potter muziekles
Onderwerp: Leuke les over Harry Potter, met handig werkblad
Leergebied: Muziek Thema: Kinderboekenweek Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Muzieknotatie met Harry Potter
Onderwerp: De kinderen maken kennis met muzieknotatie en werpen een eerste blik op notenschrift.
Leergebied: Muziek Thema: Kinderboekenweek Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Krantenbericht
Onderwerp: Het schrijven van een krantenbericht! zeer uitgebreide les met veel werkbladen
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Officiele brief schrijven
Onderwerp: Het opstellen van een officiele brief, met adressen van het koninklijk huis!
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Tangram
Onderwerp: Een aantal werkbladen om een tangram te maken. Met voorbeeld puzzels
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Het tuinhekje van Hagrid
Onderwerp: Een schrijfles voor groep 5 t/m 8
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6_
Titel: Schoen natekenen
Onderwerp: Kinderen hebben een tekening van hun eigen schoen waar ze tevreden mee zijn. Ze hebben in hun tekening dezelfde kleuren als de schoen in het echt heeft. De leerlingen leren goed kijken en leren realistisch te tekenen.
Leergebied: Creatief Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__3__4_
Titel: CSI
Onderwerp: Dit is een les over een forensische detective (a la CSI). let op, deze les is in het engels geschreven, maar je kunt er wel een leuk idee uit halen
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7_
Titel: Vereenigd Oost-Indische Compagnie
Onderwerp: Verhaal voorlezen, inpassen van een verhaal binnen andere onderwijsleeractiviteiten
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Persoonsvorm
Onderwerp: Een les waarin de persoonsvorm wordt behandeld.
Leergebied: Taal Thema: Sinterklaas Groep _8__7_
Titel: Metriek stelsel
Onderwerp: Voor de kinderen wordt het metriek stelsel visueel duidelijk door het doen van diverse handelingen zoals wegen, meten, de inhoud bepalen van voorwerpen. Om belangstelling op te wekken bij de kinderen heb ik een doel gecreëerd n.l. pepernoten bakken volgens een recept waarbij een aantal dingen vreemd omschreven staan.
Leergebied: Rekenen Thema: Sinterklaas Groep _8__7_
Titel: Meten en wegen
Onderwerp: In groepsverband het deeg maken voor de pepernoten a.d.h.v. het door hen geschreven recept. Een doosje maken en versieren m.b.v. het voorbeeld die ze de voorgaande les hebben gemaakt.
Leergebied: Rekenen Thema: Sinterklaas Groep _8__7_
Titel: Sinterklaas in de bovenbouw
Onderwerp: Door het vertellen van het verhaal en achteraf praten met de ll. over dit verhaal zal het voor de ll. duidelijk worden dat deze tijd van feesten en cadeautjes krijgen en geven, een hele bijzondere tijd is. Dat er in de gewone ogenschijnlijk onbeduidende dingen van het leven een “levensbeschouwelijke dimensie� aanwezig is.
Leergebied: Cultuur Thema: Sinterklaas Groep _8__7__6_
Titel: Prentenboek maken BB
Onderwerp: Prentenboeken
Leergebied: Creatief Thema: Kinderboekenweek Groep _8__7__6_
Titel: muziek bingo
Onderwerp: Bij deze les heb je een aantal verschillende nummers van verschillende muziekstijlen nodig. Eerst ga je met de kinderen bepalen welke muziekstijl bij welk nummer hoort en wat de kenmerken van die muziekstijl zijn. Bijvoorbeeld Jazz heeft blaasinstrumenten. Daarna krijgen de kinderen een blaadje met 9 vakjes waarin ze zelf een aantal van deze muziekstijlen noteren. De leerkracht draait hierna de verschillende nummers. De kinderen strepen weg wat ze horen. En het eerste kind die alles heeft weggestreept heeft, na controle, gewonnen!
Leergebied: Muziek Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: plaattektoniek en de gevolgen
Onderwerp: plaattektoniek vulkanen aardbevingen tsunami
Leergebied: Aardrijkskunde Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: De groei van de ui
Onderwerp: Een (zelf) ontdekkendleren les over de groei van de ui.
Leergebied: Biologie Thema: Lente Groep _8__7_
International Movers | International Cargo Shipping | ©2004-2005 OneEntry B.V.