International Parcel Package Delivery Shipping Lesidee
JaJuf.nl Lessen Klassenmanagement Vakanties
Zoek:
Les Toevoegen
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Leergebied
Aardrijkskunde
Algemeen
Bewegingsonderwijs
Biologie
Creatief
Cultuur
Drama
Engels
Geschiedenis
Hoeken
Kring
Muziek
Rekenen
Taal
Techniek
Verkeer
Thema
Algemeen
Carnaval
Dierendag
Dit ben ik
Halloween
Herfst
Kerst
Kinderboekenweek
Koninginnedag
Lente
Moederdag
Oud en Nieuw
Pasen
Sint Maarten
Sinterklaas
Sprookjes
Vaderdag
Vakantie
Winter
Ziek
Zomer
Titel: Parachute
Onderwerp: Een les bewegingsonderwijs met het gebruik van een oude parachute
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Bom met Queen
Onderwerp: Een les bewegingsonderwijs (bewegen op muziek) met de muziek van Queen.
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6_
Titel: Bom met Queen
Onderwerp: Een les bewegen op muziek op de muziek van Queen
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Koprol
Onderwerp: Dit is een lessenserie met betrekking tot het maken van een koprol. De eerste vier zijn voor de onderbouw. De volgende oefeningen kan je pas doen als je de gewone koprol goed beheerst.
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _1__2__3__4_
Titel: Weerschijf maken
Onderwerp: Een aardrijkskundeles waarbij er een weerschijf wordt gemaakt. met een heleboel leuke werkbladen!
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _5__3__4_
Titel: Plattegrond maken
Onderwerp: de leerlingen verkennen de ruimte om hen heen en worden zo bewust dat je daar veel dingen mee kunt doen. Dit wordt bereikt door het maken van een plattegrond
Leergebied: Aardrijkskunde Thema: Algemeen Groep _3__4_
Titel: Moreel dilemma
Onderwerp: Een moreel dilemma gesprek met kinderen uit groep 3
Leergebied: Cultuur Thema: Algemeen Groep _3__4_
Titel: Emoties
Onderwerp: De kinderen laten nadenken over emoties en gevoelens met de daarbijbehorende lichaamshouding en mimiek.
Leergebied: Drama Thema: Algemeen Groep
Titel: Spreekwoorden uitbeelden
Onderwerp: Spreekwoorden die in een dramales gebruikt kunnen worden om uit te beelden.
Leergebied: Drama Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__4_
Titel: Letters maken van kosteloos materiaal
Onderwerp: De kinderen gaan letters vormen van kosteloos materiaal. er zit ook een stukje kunstbeschouwing in de les.
Leergebied: Creatief Thema: Algemeen Groep _3_
Titel: Klauteren
Onderwerp: Klauteren met kleuters
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: De Tovenaar, schrijven
Onderwerp: Een lesje voor een klein groepje kinderen die al aan voorbereidend schrijven toe zijn
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _2_
Titel: Tellen, redeneren, sorteren
Onderwerp: De kinderen leren tellen, redeneren, sorteren en vergelijken
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Overeenkomsten en kenmerken
Onderwerp: De kinderen gaan de voorwerpen in die in de kring liggen verzamelen, ieder kind pakt spulletjes die bij elkaar horen. En vertellen waarom ze dat vinden.
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: rond, vierkant, lang etc.
Onderwerp: De kinderen gaan zelf op zoek naar materialen in de klas die bij elkaar horen. We spreken af dat het niet allemaal dezelfde voorwerpen mogen zijn, Maar de kinderen gaan van te voren nadenken of ze dingen gaan verzamelen naar kleur, omvang, vorm, tast, materiaalsoort of gebruik.
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Sorteren
Onderwerp: In groepjes gaan de kinderen de materialen sorteren en ze opplakken op een vel papier.
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Rood, Paars & Roze
Onderwerp: De kinderen vertellen wat hun lievelingskleur is. Hierna vraagt de leerkracht welke kleuren het meest/minst gekozen zijn.
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Spelen met kleuren
Onderwerp: De kinderen zitten in de kring en om de beurt mogen ze vertellen welke kleur een voorwerp heeft. Zorg dat je zoveel voorwerpen als kinderen hebt, zodat iedereen aan de beurt komt
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Vouwwerkjes
Onderwerp: Leuke vouwwerkjes, o.a. Bert & Ernie en Pino
Leergebied: Creatief Thema: Algemeen Groep _2__3__4_
Titel: Leeftijden
Onderwerp: Voor deze opdracht moeten de kinderen grote lijnen van de ontwikkeling van de mens weten te herkennen. De kleuters zijn in staat om leeftijdsverschillen te zien aan een foto/ afbeelding
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Veilig leren lezen memorie
Onderwerp: Een memoriespel met plaatjes en teksten uit veilig leren lezen
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _3__4_
Titel: Muziek met stokjes
Onderwerp: Als je met de stokjes op de grond tikt, waar lijkt dat dan op? Op regen! Laat het eens heel zachtjes regenen. En iets harder. Haal de paraplu tevoorschijn
Leergebied: Muziek Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Taalactiviteiten in de kring 1
Onderwerp: Welk woord rijmt niet?
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Taalactiviteiten in de kring 4
Onderwerp: In mijn portemonnee...
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Taalactiviteiten in de kring 3
Onderwerp: Vertelkruk
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Taalactiviteiten in de kring 5
Onderwerp: Goed of Fout
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Taalactiviteiten in de kring 6
Onderwerp: Welk voorwerp hoort hierbij
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Tikspelletje
Onderwerp: eenvoudig kort tikspelletje
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Ademen
Onderwerp: Een les met een werkblad over ademen
Leergebied: Biologie Thema: Algemeen Groep _5__3__4_
Titel: Botjes van je hand
Onderwerp: Een les over de botjes in je hand. Met handige werkbladen
Leergebied: Biologie Thema: Algemeen Groep _5__3__4_
Titel: Krantenbericht
Onderwerp: Het schrijven van een krantenbericht! zeer uitgebreide les met veel werkbladen
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Officiele brief schrijven
Onderwerp: Het opstellen van een officiele brief, met adressen van het koninklijk huis!
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Bouwen met blokjes
Onderwerp: Bouwen met kleine blokjes, voor ruimtelijk inzicht. Met voorbeeldblokjes.
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _2__3__4_
Titel: Bol en Blok
Onderwerp: hoe kleuters u van alles vertellen over vormeigenschappen
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2_
Titel: Tangram
Onderwerp: Een aantal werkbladen om een tangram te maken. Met voorbeeld puzzels
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Tovertouw
Onderwerp: Kennismaken met verschillende lengtes en verschillende manieren om lengtes te bekijken. Een indruk te krijgen van lang en kort
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2__3_
Titel: Het tuinhekje van Hagrid
Onderwerp: Een schrijfles voor groep 5 t/m 8
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6_
Titel: Schoen natekenen
Onderwerp: Kinderen hebben een tekening van hun eigen schoen waar ze tevreden mee zijn. Ze hebben in hun tekening dezelfde kleuren als de schoen in het echt heeft. De leerlingen leren goed kijken en leren realistisch te tekenen.
Leergebied: Creatief Thema: Algemeen Groep _8__7__5__6__3__4_
Titel: Bom Jungle
Onderwerp: Een bewegen op muziek les: De leerlingen leren te luisteren naar muziek en leren de pulse in de muziek te horen en te interpreteren. Ze leren te bewegen op de pulse.
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _1__2__3__4_
Titel: CSI
Onderwerp: Dit is een les over een forensische detective (a la CSI). let op, deze les is in het engels geschreven, maar je kunt er wel een leuk idee uit halen
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7_
Titel: Koekjes bakken
Onderwerp: Koekjes bakken voor kinderen: kinderen op een zinvolle manier te laten werken aan sociale vaardigheden, taal en rekenen
Leergebied: Rekenen Thema: Algemeen Groep _1__2__3__4_
Titel: Zwarte Kat
Onderwerp: Een verhalend ontwerp met in de hoofdrol Heks Hettie en Elmar de kat
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _1__2__3__4_
Titel: Vereenigd Oost-Indische Compagnie
Onderwerp: Verhaal voorlezen, inpassen van een verhaal binnen andere onderwijsleeractiviteiten
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: Tikspel
Onderwerp: Het aanleren van een nieuw tikspel.
Leergebied: Bewegingsonderwijs Thema: Algemeen Groep _5__6__4_
Titel: Telefoneren
Onderwerp: dit valt onder gespreksvaardigheid: De kinderen kunnen een telefoongesprek voeren volgens de specifieke stappen die je neemt bij een telefoongesprek.
Leergebied: Taal Thema: Algemeen Groep _5__3__4_
Titel: Gevoelens en Emoties
Onderwerp: De kinderen krijgen vaker n.a.v. een verhaal of een klassengesprek een tekenopdracht. In de combinatie met uitbeelden wat ze gaan tekenen is bij de kinderen niet bekend.
Leergebied: Drama Thema: Algemeen Groep _5__6__4_
Titel: Master Mind
Onderwerp: Een spel leren die ze toe kunnen voegen de werkjes die ze hebben liggen voor een eventueel vrij moment. Het spel vergt inzicht en het kunnen combineren van bepaalde gegevens. Ook door de kinderen zelf kunnen uitleggen van een spel aan andere kinderen is een lesdoel.
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _5__6__4_
Titel: Indianen
Onderwerp: Het leren van een nieuw lied. De kinderen worden bekend gemaakt met een soort muziek die ze waarschijnlijk nog niet gehoord hebben (indianen muziek) en maken daarbij een klankvoorstelling.
Leergebied: Muziek Thema: Algemeen Groep _5__6__4_
Titel: BOM Indianen
Onderwerp: De kinderen kunnen op de maat van indianenmuziek bewegen.
Leergebied: Algemeen Thema: Algemeen Groep _5__6__4_
Titel: muziek bingo
Onderwerp: Bij deze les heb je een aantal verschillende nummers van verschillende muziekstijlen nodig. Eerst ga je met de kinderen bepalen welke muziekstijl bij welk nummer hoort en wat de kenmerken van die muziekstijl zijn. Bijvoorbeeld Jazz heeft blaasinstrumenten. Daarna krijgen de kinderen een blaadje met 9 vakjes waarin ze zelf een aantal van deze muziekstijlen noteren. De leerkracht draait hierna de verschillende nummers. De kinderen strepen weg wat ze horen. En het eerste kind die alles heeft weggestreept heeft, na controle, gewonnen!
Leergebied: Muziek Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
Titel: plaattektoniek en de gevolgen
Onderwerp: plaattektoniek vulkanen aardbevingen tsunami
Leergebied: Aardrijkskunde Thema: Algemeen Groep _8__7__6_
International Movers | International Cargo Shipping | ©2004-2005 OneEntry B.V.